Yönetim Kurulu

2017 - 2020 Dönemi Yönetim Kurulu

Deniz Oruç

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Melek Nihal Esin

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr.

Hasibe Kadıoğlu

Genel Sekreter

Doç. Dr.

Emine Aktaş

Muhasip

Dr. Öğr. Üyesi

Ayşe Beşer

Üye

Prof. Dr.

Ayşe Ergün

Üye

Doç. Dr.

Yeter Kitiş

Üye

Doç. Dr.