Tarihçe

Dünya’da ve Türkiye’de iş sağlığı hemşireliğinin kilometre taşları Tablo-1 ve Tablo-2’de yer almaktadır.

TABLO 1: Dünya’da İş Sağlığı Hemşireliği Gelişim Sürecinin Kilometre Taşları

Yıl Gelişmeler
1700 İş sağlığının babası olarak bilinen Bernardino Ramazzini, meslek hastalıkları ile ilgili ilk bilimsel eseri yayınladı.
1878 Avrupa bölgesinde, Phillipa Flowerday İngiltere’deki J&J Colmon (Hardal üretimi yapan) bir şirkette ilk kez “Endüstri hemşiresi” ünvanı ile çalıştı.
1895 Amerika’da Ada Mayo Stewart Vermont Marble şirketinde “Endüstriyel Hemşire” ünvanı ile çalıştı.
1917 Boston Üniversitesi İşletme Koleji’nde ilk endüstri hemşireliği kursu yapıldı.
1919 Endüstri hemşireliği hakkında yazılan ilk kitap olan “Endüstri Hemşireliği” Florence Wright tarafından yazıldı.
1942 Amerikan Endüstri Hemşireleri Birliği kuruldu.
1953 Endüstri Hemşireliği Dergisinin ilk sayısı yayınlandı.
1970’ler İş sağlığı hemşireliği eğitim programına Kuzey Caroline Üniversitesi ve New York Üniversitesi öncülüğünde başlandı.
1977 Amerikan Endüstri Hemşireleri Birliği, Amerikan İş Sağlığı Hemşireleri Birliği olarak yeniden isimlendirildi.
1983 Amerikan İş Sağlığı Hemşireleri Birliği Araştırma ödülleri belirledi.
1993 Avrupa Bölgesi İş Sağlığı Hemşireleri Federasyonu (Federation of Occupational Health Nurses within the European Union-FOHNEU) kuruldu.
1998 Amerikan İş Sağlığı Hemşireleri Birliği, işyerlerinin çevre ile etkileşimde olduğunu ve iş sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, iş sağlığı hemşireliği adının “İş ve Çevre Sağlığı Hemşireliği” olarak değiştiğini ilan etti.
1998 yılından günümüze İş sağlığı hemşireliği Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, ulusal iş sağlığı kurum ve kuruluşları tarafından günümüz iş sağlığı hizmet ekibinin temel üyesi olarak kabul gördü. İlgili yasal düzenlemelerle eğitim, uygulama standartları belirlendi. Hızla gelişimini sürdürmektedir.

Kaynak: Esin, M. N. (2016). Dünya’da ve Türkiye’de İş Sağlığı Hemşireliği. Turkiye Klinikleri Public Health Nursing-Special Topics2(2), 1-7.

TABLO 2: Türkiye’de İş Sağlığı Hemşireliği Gelişim Sürecinin Kilometre Taşları

Yıl Gelişmeler
1936 3008 Sayılı İlk İş Kanunu yayımlandı. (İş sağlığı hemşireliğinden söz edilmemektedir.)
1955 Hemşirelik eğitiminde lisans eğitimi başladı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu kuruldu.
1967 İkinci İş Kanunu yayımlandı. (İş sağlığı hemşireliğinden söz edilmemektedir.)
1968-1970 Hemşirelik eğitiminde lisansüstü eğitim başladı.
1971 İkinci iş kanunu genişletilerek 1475 sayılı İş Kanunu yayımlandı. (İş sağlığı hemşireliğinden söz edilmemektedir.)
1982 1475 sayılı İş Kanunu’na istinaden “İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları İle Görev Yetki ve Sorumlulukları” yönetmeliği çıkarıldı. (İş sağlığı hemşireliği 9. Maddede ad olarak geçiyor.)
2001 II. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu Zonguldak’ta yapıldı.
2001 Türkiye Halk sağlığı Kurumu bünyesinde İş Sağlığı Hemşireliği Komisyonu kuruldu.
2002 Türkiye Halk sağlığı Kurumu bünyesinde Ankara’da I. İş Sağlığı Hemşireliği Temel Eğitim Programı yapıldı.
2003 4857 sayılı iş kanunu yayımlandı. (İş sağlığı hemşireliğinden söz edilmemektedir.)
2003 Türkiye Halk sağlığı Kurumu bünyesinde Kocaeli’nde II. İş Sağlığı Hemşireliği Temel Eğitim Programı yapıldı.
2003 İş Sağlığı Hemşireliği Derneği (İŞHEM-DER) kuruldu.
2004 4857 sayılı iş kanununa istinaden “İşyeri Sağlık Birimleri ve Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları” yönetmeliği çıkarıldı. Bu yönetmeliğin; 4,7,27,28,29 ve 30. Maddeleri iş sağlığı hemşireliği ile ilgiliydi.
2004 Bakanlık iki defa iş sağlığı hemşireliği sertifika programı yaptı.
2004 İŞHEM-DER’ in açtığı dava ile sertifika programları durduruldu. Danıştay sertifika programlarının ilgili mesleki örgütler tarafından yapılmasının karara bağladı.
2007 Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İŞHEM-DER işbirliği ile “I. İşyeri Hemşireliği Temel Eğitim Sertifika Programı” yapıldı.
2007 “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” yayımlandı. Diğer sağlık personeli sertifikası tanımlandı.
2007 Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İŞHEM-DER işbirliği ile “II. İşyeri Hemşireliği Temel Eğitim Sertifika Programı” yapıldı.
2010 İŞHEM-DER Avrupa Bölgesi İş Sağlığı Hemşireleri Federasyonu (Federation of Occupational Health Nurses within the European Union-FOHNEU)’na üye oldu.
2010 “İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” yayımlandı. İlk kez diğer sağlık personeli tanımı yapıldı. Hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni veya çevre sağlık teknisyeni tek bir adla diğer sağlık personeli olarak tanımlandı.
2012 6331 sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu” yayımlandı. İşyeri hemşiresi tanımı yapıldı.
2013 “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” yayımlandı. Diğer sağlık personeli sertifikası tanımlandı.
2014 “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı. Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri ve alanları kısıtlandı.
2015 Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programları başladı. (Ocak 2015)
2015 Birinci Merkezi Diğer Sağlık Personeli Sınavı yapıldı. (Mayıs 2015)

Kaynak: Esin, M. N. (2016). Dünya’da ve Türkiye’de İş Sağlığı Hemşireliği. Turkiye Klinikleri Public Health Nursing-Special Topics2(2), 1-7.